Gården

Alstrums Gård är ett levande lantbruk med växtodling, nötköttsproduktion, skogsbruk, hästar och energiproduktion. Dessutom har vi Rum & Frukost och uthyrning av permanentbostäder.

Alstrums Gård är KRAV-certifierad (ekologisk). Det mesta av gårdens areal går till att producera ensilage och bete till våra dikor. Utöver detta odlar vi vårvete och korn, vilket förhoppningsvis kommer säljas som ekologiskt vetemjöl och ekologiskt djurfoder.

På gården finns ekologiska dikor som håller markerna öppna och producerar utmärkt gott kött. Våra djur går ute hela sommarhalvåret tillsammans med sin kalv.

På gården omvandlas mer energi än vad vi själva behöver. Jorden och skogen tar sin energi från solen, vilket blir till mat för djur och människor, och skogen blir till virke, papper och värme. Alsterälven som rinner genom gården nyttjas till att producera elkraft.